"She got me Piro. She got me. I'm done for. She got me, Piro."