Doko icchatta kashira? = Where did he go, I wonder?
3vil = evil